Školský rok 2016/17

Oznam vedúcej školskej jedálne pred koncom kalendárneho roka 2016

Prosím o prehodnotenie objednávok obedov na posledný týždeň pred prázdninami. Každý stravník je povinný prihlásiť, alebo odhlásiť si obed dopredu, lebo od pondelka  19. 12. 2016 sa už nebude dať  prihlasovať ani odhlasovať.

Objednávací box aj internetové objednávanie budú ukončené v pondelok 19. 12. 2016 o 14:10 hodine.

Tento krok je veľmi dôležitý pre presné normovanie, nakoľko je školská jedáleň povinná pred ukončením kalendárneho roka svoje zásoby čo najviac minimalizovať.

Prosím o rešpektovanie tohto oznamu.

Výnimky budú akceptované len pri chorobe stravníka.

Výdaj obedov dňa 22. 12. 2016 (štvrtok) bude od 10:45 do 12:00, preto prosím všetkých, ktorým tento čas nehyhovuje, aby si prehodnotili objednanie obeda na tento deň.

Ďakujeme za pochopenie.

                E. Kelovská, vedúca šk. jedálne 

Additional information