Školský rok 2016/17

Pamätný list sv. Gorazda 2016

Pamätný list sv. Gorazda udeľuje minister školstva, vedy, výskumu a športu od roku 1997. Listy sú určené žiakom a študentom za ich mimoriadne výsledky dosiahnuté v študijnej, záujmovej, umeleckej činnosti a v oblasti telesnej kultúry.

Dňa 14. novembra 2016 udeľoval Pamätný list sv. Gorazda minister Peter Plavčan. Medzi ocenenými bol Andrej Tekel, študent III.A Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Andrej dostal Pamätný list sv. Gorazda za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Olympiáde Európskej únie v prírodných vedách a získanie bronzovej medaily.

Toto ocenenie je významným zhodnotením a podporou Andrejovho študijného snaženia. Gratulujeme!

  • Andrej_Tekel_14.11.16
  • Andrej_Tekel_Sv.gorazd

Additional information