Školský rok 2016/17

Workshop Ligy proti rakovine v Bratislave - 14. - 15. 10. 2016

 Pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám i blízkym. To je primárny cieľ Ligy proti rakovine (LPR), ktorá pravidelne organizuje workshop pre študentov zdravotníckych a onkologických krúžkov. Aj tento rok boli žiaci našej školy pozvaní do Bratislavy, kde sa 14. – 15. októbra táto akcia konala. Z našej školy tam zavítali Sára Grajková z tercie a Dominik Palkovič z kvarty v sprievode p.p. Hujíkovej. V Bratislave nám bola predstavená tohtoročná kampaň LPR – Krok ku zdraviu, ktorej tvárou bol majster sveta v chôdzi na 50 km a zlatý olympijský víťaz Matej Tóth (33), ktorý tento event slávnostne otvoril svojim príhovorom. V hoteli Nivy, v ktorom sme boli ubytovaní, sa konali rôzne prednášky na témy zdravého životného štýlu, zdravej výživy, správneho držania tela, správneho dýchania a stresu a protistresových cvičení. Prvú prednášku o športe sme mali s bežcom Spartan Race Petrom Žiškom (29), vrcholovým športovcom, s ktorým máme aj foto. Dokonca sme sa zúčastnili mini súťaže pre workshopákov, kde sme vyhrali jej edukačno-vedomostnú časť. Na prvý pohľad sa možno zdá, že nie všetko je to spojené s rakovinou a onkologickou výchovou. No súvisí to s tohtoročnou kampaňou LPR, ktorej podstatou je pohyb a strava, ktorá nášmu telu prospieva. A aj preto sme boli hosťami na Onkolympiáde – miniolympiáde pre onkologických pacientov. Všetkým účastníkom workshopu sa výlet, kde sme sa nasmiali, zabavili, ale hlavne naučili nové poznatky z oblasti onkológie a zdravého životného štýlu, páčil. Ak sa chcete dozvedieť podrobnejšie info o kampani LPR navštívte ich web www.krokkuzdraviu.sk .

Dominik Palkovič, kvarta

  • received_1751283768473143
  • received_203279616769367

 

Additional information