Školský rok 2016/17

Sárova Bystrica – súťaž mladých moderátorov - 18. 10. 2016

Dňa 18. 10. 2016 sa konalo obvodné kolo Sárovej Bystrice v priestoroch Liptovského kultúrneho centra. Zúčastnili sa ho dvaja žiaci našej školy. Dominik Palkovič z kvarty a Anna Brisudová zo IV. B.

Dominik Palkovič obsadil 2. miesto v kategórii 9. ročník (kvarta). Anna Brisudová obsadila 1. miesto v II. kategórii a postúpila na krajské kolo.

Anna Brisudová nás úspešne reprezentovala aj na krajskom kole súťaže, ktoré sa konalo v Radničnom dome v Žiline 25. 10. 2016. Vybojovala si 2. miesto v II. kategórii a zároveň postup na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 24. – 25. 11. 2016 v Banskej Bystrici. Budeme jej držať palce.

Srdečne blahoželáme!

           MZ VO Jazyk a komunikácia – sekcia SJL

Additional information