Školský rok 2016/17

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční dňa 5. septembra 2016 o 8:00 na školskom dvore.

V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do svojich kmeňových tried, žiaci 1. ročníka a prímy sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi v telocvični.
Žiaci 1. ročníka a prímy budú v tento deň dostávať učebnice.
Zároveň oznamujeme žiakom školy, že potvrdenia o návšteve školy sa budú vydávať na triednických hodinách.

 

Additional information