Stránkové hodiny počas letných prázdnin - 1. 7. - 25. 8. 2014

Počas letných prázdnin v dňoch 1. 7. - 25. 8. 2014 bude budova školy zatvorená.

Stránkové hodiny budú každú stredu od 10:00 do 14:00 na vrátnici školy (potvrdenia o návšteve školy, na vlak, na autobus).

 

Additional information