Výsledky prijímacieho konania 2014

Výsledky prijímacieho konania po prijímacích skúškach, ktoré sa konali 12. a 15. mája 2014:

Zápis na štúdium je od pondelka 19.mája 2014 do stredy 21.mája 2014 od 8.00 hod do 16.00 hod na sekretariáte školy.

Záujemcom, ktorí sú k 15. máju 2014 "pod čiarou" musíme vydať rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta. Ak však majú ďalej záujem o štúdium na našej škole, nech prídu v čase zápisu na sekretariát, tu spíšu odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí a keď sa uvoľní miesto (uchádzači v poradí vyššie sa nezapíšu) bude im rozhodnutie zmenené na "prijatý".  Naša skúsenosť je taká, že približne 1/3 uchádzačov sa na našej škole nezapíše, preto pravdepodobnosť prijatia uchádzačov pod čiarou je veľmi vysoká.

Ospravedňujeme sa za výpadok webstránky počas zverejňovania výsledkov 15. mája - náš server nezvládol veľký záujem rodičov a stránka bola až do večera neprístupná.

Prijali sme opatrenia (zmenou konfigurácie servera), aby k takýmto výpadkom v budúcnosti nedochádzalo.

 

Additional information