Zmena účtov školy - 30. 4. 2014

V zmysle novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici je Gymnázium M. M. Hodžu povinné presunúť svoje bankové účty do Štátnej pokladnice.

Od 1. 5. 2014 tak dochádza k zmene banky a všetkých účtov školy. K zmene dochádza aj v prípade účtov, kde prijímame platby za stravné a tiež školné pre jazykovú školu.

Prosíme preto všetkých rodičov, aby si zmenili trvalé príkazy vo svojej banke a upravili jednotlivé čísla účtov nasledovne:

Účet pre poukazovanie platieb za stravné:
7000482355/8180, IBAN: SK 52 8180 0000 0070 0048 2355

Účet pre úhrady spojené so štúdiom na jazykovej škole:
7000482312/8180, IBAN: SK 49 8180 0000 0070 0048 2312

Ďakujeme za porozumenie.

Additional information