Prijímacie konanie 2014

Na štvorročné štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu (plánujeme prijať 60 žiakov) sa pre školský rok 2014/2015 prihlásilo 124 žiakov. Z toho 16 žiakov splnilo podmienku pre prijatie bez prijímacích skúšok (v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%). Zápis týchto žiakov sa uskutoční v pondelok 5. mája 2014.

Ostatným 108 uchádzačom boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 12. a 15. mája 2014.

Na osemročné štúdium (plánujeme prijať 24 žiakov) sa prihlásilo 31 žiakov. Všetkým boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia takisto 12. a 15. mája 2014.

 

Additional information