Kritériá prijímania na štúdium 2014

Plánujeme otvoriť dve triedy 4-ročného štúdia (60 žiakov) a jednu triedu 8-ročného štúdia ( 24 žiakov).

Bez prijímacích skúšok prijímame do 4- ročného štúdia len na základe výsledkov testovania 9 (úspešnosť najmenej 90% v každom predmete)

Prijímacie skúšky pre všetkých ostatných žiakov budú zo slovenkého jazyka a literatúry a z matematiky. (SJL max. 30 bodov + MAT max. 30 bodov) 

Do 4-ročného štúdia zohľadňujme ďalej:

výsledky zo ZŠ (max. 25 bodov), výsledky testovania 9 (max. 30 bodov), výsledky v súťažiach (max. 60 bodov)

Kompletné kritériá na stiahnutie

 

Additional information