Hviezdoslavov Kubín - 4. marca 2014

Dňa 4. marca sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V troch kategóriách sa predstavili recitátori osemročného aj štvorročného gymnázia. Tu sú výsledky:

II. kategória – próza

1.      K. Cabadajová I. O, E. Forgáčová I. O – postup do OK

 III. kategória – próza

  1. S. Hazuchová II. O – postup do OK
  2. Z. Bernáthová III. O

 III. kategória – poézia

  1. A. Rusnáková IV. O, M. Antošková IV. O – postup do OK
  2. A. Majerníčková IV. O
  3. D. Považská IV. O

 IV. kategória – próza

  1. J. Naništová VIII. O – postup do OK

 IV. kategória – poézia

  1. D. Glončáková IV. A – postup do OK
  2. N. Fašánková VIII. O – postup do OK
  3. Z. Dyrčíková I. B – postup do OK

 Srdečne blahoželáme!

 Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry

 Obvodné kolo Hviezdoslavovo Kubína bude 3. – 4. apríla 2014 v Centre voľného času v Liptovskom Mikuláši.

 

Additional information