Študentský ples - 25. januára 2014

Žiacka školská rada pri Gymnáziu M.M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši usporiada

11. benefičný ples študentov Gymnázia M.M. Hodžu.

Ples sa uskutoční dňa 25. januára 2014 o 19.00 hodine v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši.

Žiacka školská rada Gymnázia M. M. Hodžu ako organizátor plesu vydáva tento

Kódex účastníka plesu

Preambula

Ples študentov Gymnázia M. M. Hodžu organizujú dobrovoľníci pre svojich spolužiakov. Každý kto sa zapojil do organizovania plesu si zaslúži vďačnosť  a poďakovanie. Organizačný tím má odhodlanie zorganizovať ples tak, aby všetci účastníci boli maximálne spokojní.  Poteší ho však vnímavosť účastníkov k možnostiam a skúsenostiam dobrovoľníckeho tímu. Práca organizačného tímu vytvára len podmienky pre dobrú úroveň plesu a spokojnosť účastníkov. Reálna spokojnosť a úroveň plesu závisí hlavne od účastníkov.  

Preto organizačný tím vydáva tento kódex a očakáva, že ho účastníci plesu budú rešpektovať.

 Pravidlá

  • Ples je spoločenské podujatie a nie bujará „Párty“.
  • Budem sa  správať  tak, aby sa dobre, kultúrne a kultivovane mohli baviť ostatní.  Na ples sa chodí kvôli priateľom, nie kvôli sebe.
  •  Ak sa neviem zabávať bez alkoholu, tak na ples nejdem. Kto to nerešpektuje,  ten nech ples opustí. Alkohol je na plese neprípustný.
  •  Ak sa mi niečo páči, tak to pochválim hneď. Ak sa mi niečo nepáči,  pokúsim sa pomôcť.  Nebudem kaziť zbytočne náladu ostatným svojou nespokojnosťou.
  •   Som organizátorom vďačný, že ples zorganizovali. Kto si myslí, že by  to spravil lepšie, bude mať príležitosť o rok.

 

 

 

Additional information