Vyhlásenie k tragédii, ktorá sa stala v noci zo 14. na 15. decembra 2013 - 18. 12. 2013

Vyjadrujeme hlbokú ľútosť nad udalosťou, ktorá sa počas víkendu stala. Je to tragédia, ktorá sa prieči všetkým hodnotám našej školy, ktoré sa snažíme šíriť. Všetkým pozostalým vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť. Veríme, že sa celú vec podarí objektívne vyšetriť.

PhDr. Vlasta Serdelová, zástupca riaditeľa školy a kolektív pedagógov gymnázia

Additional information