Školské kolo Olympiády zo SJL

V utorok 12. novembra 2013 sa uskutočnilo školské kolo 6. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V tomto roku sa doň zapojilo spolu 28 žiakov v troch kategóriách. Súťaž pozostávala z troch kôl:

1. písomný test - obsahoval úlohy k dvom textom - vecnému a umeleckému (čítanie s porozumením, gramatické učivo, otázky z teórie literatúry, práca s textom ap.),

2. transformácia textu - tvorba textu podľa zadania (zadaný žáner sa obsahovo mal viazať k jednému z textov v prvej časti),

3. ústna časť - príprava a prezentácia rečníckeho prejavu.

Napriek náročným zadaniam sa až 17 žiakov stalo úspešným riešiteľom. Tu sú mená najlepších z nich:

Kategória A:

  1. Natália Fašánková (oktáva)          52 bodov
  2. Barbora Bohušová (oktáva)              50 bodov
  3. Katarína Švecová (III.D)                  49 bodov

Kategória B:

  1. Patrícia Gonšenicová (sexta)        45 bodov
  2. Ľudmila Lišuchová (II.A)                   44 bodov (test: 18 bodov)
  3. Jakub Bochnička (sexta                    44 bodov (test: 16 bodov)

pozn. v prípade zhody bodov  v celkovom súčte rozhoduje počet dosiahnutých bodov v 1. časti – v teste)

 Kategória C:

  1. Ivana Jačalová (kvarta)                 46 bodov
  2. Natália Pašková (tercia)                      44 bodov
  3. Anna Majerníčková (kvarta)                43 bodov

 Srdečne blahoželáme a víťazom jednotlivých kategórií držíme palce vo vyšších kolách súťaže!

pozn. písomné testy aj vytvorené texty sú k dispozícii súťažiacim v kab. DEJ.

 

Additional information