Halloween party - 25. 10. 2013

V duchu tohto nadpisu sa niesla celá Halloween party, ktorú pre žiakov prímy a sekundy pripravili vyučujúce angličtiny v spolupráci s triedou 3. C a III.O.

Celé to začalo v piatok 25. 10. 2013 o 13:00 v malej telocvični, ale pripravovali sme sa na túto udalosť už dobré dva týždne predtým, aby sme vyzdobili malú telocvičňu, prichystali jednotlivé stanovištia a zabezpečili hudbu. Nesmieme zabudnúť ani na originálne a pozornosť pútajúce plagáty či vyrezávané tekvice, ktoré vytvorili naši žiaci.

Samotnú párty otvoril kvíz, v ktorom si žiaci mohli otestovať svoje vedomosti k téme Halloween. Odmenou za správne zodpovedané otázky boli okrem potlesku aj cukríky od výmyslu sveta.

Najdynamickejšou časťou párty bolo súťaženie v 5-členných družstvách. Žiaci museli absolvovať 10 rôznych súťaží, od lovenia jabĺčok z vody, cez pexeso až po odvíjanie toaletného papiera nosom a za všetky súťaže im boli pridelené body. Súťaživá atmosféra pokračovala aj naďalej a na záver boli vyhodnotené a odmenené tri masky, najkrajšia, najoriginálnejšia a najstrašidelnejšia. Tri najlepšie družstvá v jednotlivých súťažiach si tiež odniesli sladkú odmenu.

Naša vďaka patrí všetkým, ktorí svojou  troškou prispeli k zorganizovaniu a hladkému priebehu tejto vydarenej akcie, ale hlavnou odmenou za naše úsilie nám boli rozžiarené a spokojné tváre našich detí.

 

Mgr. Marianna Rusnáková

  • SNC03331
  • SNC03334
  • SNC03339
  • SNC03348
  • SNC03383
  • SNC03406

Additional information