Otvorenie školského roka 2013/2014

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014  sa uskutoční v pondelok 2. 9. 2013 o 8:00.

Z dôvodu rekonštrukcie budovy školy nebude otvorenie školského roka na školskom dvore, žiaci pôjdu rovno do tried.

Rozmiestnenie tried pre školský rok 2013/2014 nájdete tu.

Žiaci prvého ročníka a prímy sa stretnú na vrátnici, odkiaľ si ich do tried odvedú triedni učitelia.

Potvrdenia o návšteve školy sa budú tiež vydávať v pondelok 2. 9. 2013 na triednických hodinách.

Additional information