Basketbalový turnaj O tortu primátora - 7. 11. 2009

Dňa 7. 11. 2009 sa žiaci gymnázia zúčastnili basketbalového turnaja základných škôl O tortu primátora, v ktorom obsadili prvé miesto.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://web.gymlm.sk/images/Web/Foto2009-10/091107-BasketTurnajOTortuPrimatora-Kalinay

Additional information