Chemické rozbory vody - 6. - 7. 10. 2009

Jedna z aktivít nášho projektu Zelená škola na vodnom toku Smrečianky - chemická analýza vody toku Smrečianky. Analýzu vzoriek robili žiaci tretích ročníkov a septimy v chemickom laboratóriu pod vedením p.p. Bartošovej a p.p. Habánkovej.

 

 • P1010001-2
 • P1010002-2
 • P1010003-2
 • P1010004-2
 • P1010004
 • P1010005-2
 • P1010006-2
 • P1010007-2
 • P1010008-2
 • P1010009-2
 • P1010010-2
 • P1010011-2
 • P1010011
 • P1010012-2
 • P1010012
 • P1010013-2
 • P1010013
 • P1010014-2
 • P1010015-2
 • P1010016-2
 • P1010017-2
 • P1010019-2
 • P1010020-2
 • P1010020
 • P1010021-2
 • P1010022-2
 • P1010023-2
 • P1010024-2
 • P1010024
 • p1010001
 • p1010002
 • p1010003
 • p1010005
 • p1010006
 • p1010007
 • p1010008
 • p1010009
 • p1010010
 • p1010014
 • p1010015
 • p1010016
 • p1010017
 • p1010018
 • p1010019
 • p1010021
 • p1010022
 • p1010023
 • p1010025
 • pa080001
 • pa080002
 • pa080003
 • pa080004
 • pa080005
 • pa080008

Additional information