Prehliadka mesta s Prímou - 24. júna 2024

Trieda Príma v rámci témy Moje mesto absolvovala 24. 6. 2024 komentovanú prehliadku centra Liptovského Mikuláša. S pani sprievodkyňou z Informačného centra sme na 10 miestach spojených s históriou nášho mesta dostali mnohé zaujímavé informácie, riešili úlohy a snažili sa nájsť správne odpovede. Odmenou nám okrem zmrzliny bolo nájdené tajné heslo.
Ďakujeme!

  • picture1
  • picture1b
  • picture2
  • picture2B
  • picture3
  • picture4

 

Additional information