Mladí reportéri pre životné prostredie

Mladí ľudia sú budúcnosťou našej planéty a ich angažovanosť v oblasti životného prostredia je kľúčová záležitosť. Majú silu a vášeň pre zmenu a dokážu priniesť inovatívne riešenia environmentálnych problémov.

Existuje mnoho dôvodov, prečo by sa mladí ľudia mali angažovať v oblasti životného prostredia. Po prvé, sú to oni, ktorí budú žiť s dôsledkami klimatických zmien a znečistenia životného prostredia. Sú často kreatívnejší a flexibilnejší ako staršie generácie a dokážu tak ľahšie prijať nové nápady a riešenia. Navyše, majú silnú sieť priateľov a rodiny, ktorú môžu využiť na šírenie povedomia o environmentálnych problémoch a na mobilizáciu podpory pre zmenu.

Ak sa mladí ľudia chcú angažovať v oblasti životného prostredia, môžu sa pripojiť k environmentálnej organizácii, dobrovoľnícky pracovať na environmentálnych projektoch alebo jednoducho robiť malé zmeny vo svojom každodennom živote, ako je recyklácia, šetrenie energie a používanie udržateľných produktov. Naši terciáni na hodinách Audiovizuálnej tvorby v tímoch pracovali na tvorbe enviroreportáží, ktoré prihlásili do súťaže Mladí reportéri pre životné prostredie.

Snažili sa o lokálny prieskum, spracovali ho do žurnalistickej podoby na informovanie miestneho publika. Začali identifikáciou miestneho problému, hľadali a navrhovali riešenia. Dôkazom toho, že sa im to podarilo, sú 2 čestné uznania od poroty tejto súťaže pre Matúša Gavalca a Vladimíra Záhorca za reportáž Odpad v prírode https://youtu.be/4YeMG7ie4N0?si=LC5Zuge792pIh6XC a pre Adelu Lašovú a Júliu Hollú za reportáž Všetkého veľa škodí https://youtu.be/F_Q0VXFOf2E?si=onYHOpiA8eWqXknM .

Ocenené videá si môžete pozrieť na YouTube. Ďalšie reportáže budeme postupne zverejňovať na facebookovej stránke školy.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://web.gymlm.sk/images/Web/foto23-24/MladiReporteri

 

Additional information