Zbierka Hodina deťom - 21. marca 2024

Dňa 21. marca 2024 sa uskutočnila celoslovenská zbierka Hodina deťom, kde dobrovoľnícke tímy z celého Slovenska zbierali v uliciach príspevky do pokladničiek. Výnos poslúži na pomoc deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Zbierku každoročne už viac ako 20 rokov organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Aj tento rok sa naša škola rozhodla do zbierky v uliciach zapojiť. Aktívnym prístupom k zbierke a úsilím pomôcť tým, ktorí to potrebujú sa podarilo vyzbierať sumu 992,58 Eur.

Ďakujeme a zároveň chválime našich dobrovoľníkov.

Mená dobrovoľníkov: Meggy Evans, Hegedušová Viktória, Bieliková Nella, Jírovcová Natália, Blanárová Viktória, Fridrichová Diana, Valeková Vanesa, Sálusová Michaela, Rusinová Laura, Antoška Filip, Veselovský Samuel.

  • IMG_0961
  • IMG_0962

Additional information