Slávnostné imatrikulácie prvákov a prímy - 16. novembra 2023

Slávnostné imatrikulácie študentov prvých ročníkov sme organizovali v tradičnom termíne pred na Medzinárodným dňom študentstva - vo štvrtok 16. novembra 2023. Na slávnosti v Dome kultúry v Liptovskom Mikulášisme slávnostne prijali žiakov tried Príma, I. A a I. B medzi študentov našej školy. Do štúdia ich privítal príhovorm riaditeľ školy, zástupca primátora mesta L. Mikuláš, triedni učitelia, zástupcovia Študentského parlamentu spolu so sprievodným kultúrnym programom. Študenti sa v imatrikulačnom sľube zaviazali ctiť si hodnoty školy a usilovne šíriť jej dobré meno počas celého ich štúdia. My im na tejto ceste prajeme mnoho zážitkov, úspechov a tešíme sa na ich prínos k rozvoju školy.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://web.gymlm.sk/images/Web/foto23-24/SlImatrikulacie23/vse/

Additional information