Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania do štvorročného štúdia

Výsledky prijímacieho konania do osemročného štúdia

Záujem o štúdium potvrdzuje zákonný zástupca žiaka záväzným oznámením o nastúpení na štúdium na strednej škole. Tento krok môže zákonný zástupca žiaka urobiť do stredy 24. 5. 2023 v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. na sekretariáte školy, prípadne si dohodne iný termín na tel. č. 044/55 183 11.

 

Additional information