Našim študentom to myslí! ....a kriticky!

Presvedčili nás o tom na Olympiáde kritického myslenia. Celkovo sa do súťaže zapojilo takmer 1800 študentov z celého Slovenska. Krajského kola, ktoré sa konalo 23. marca 2022 sa zúčastnili aj žiaci našej školy: 11 žiakov z III. A a 1 žiak z kvinty. Väčšina z nich dopadla výborne a Marek Baláž z III. A postúpil aj do celoštátneho kola, ktoré sa uskutočnilo 9. - 10. júna 2022 v Bratislave. Tu sa vo veľmi silnej konkurencii umiestnil na krásnom 15. - 16. mieste. Samotná súťaž sa skladá z 3 častí: Mediálna gramotnosť, Manipulácia a interpretácia dát a Argumentácia.


Marekovi blahoželáme a nech nám to všetkým naďalej kriticky myslí!

  • IMG_20220609_203047
  • IMG_20220609_204551
  • IMG_20220610_131419o
  • IMG_20220614_213249

 

Additional information