Koncoročný príhovor riaditeľa školy

Vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci, vážení rodičia,

ďakujem Vám za Vašu celoročnú prácu a spolužitie. Do nového roka prajem hlavne, aby sme mohli slobodne a bezpečne žiť.
V prílohe Vám posielam príhovor, ktorý Vám nebudem môcť predniesť osobne. Čítajte ho pomaly, trpezlivo a s plnou vážnosťou.

 

Additional information