Finančná gramotnosť je nízka!!!...ale u nás na GMMH to neplatí :)

Potvrdila to aj jednorázová online súťaž FINNkvíz organizovaná Nadáciou NN, ktorej krajské kolo sa uskutočnilo 17. 4. 2024. Z našej školy sa zapojilo 26 žiakov, hlavne 2. ročníka a dvaja prváci a takmer všetci boli úspešní riešitelia. Ba čo viac, z 830 súťažiacich žiakov v rámci kraja, Tobias ŠTEFANIAK z II. B skončil ako prvý, vďaka čomu získal aj finančnú výhru.

Ďalším úspechom je postup Tomáša HAZUCHU zo septimy do celoštátneho kola finančnej olympiády medzi 20 najúspešnejších, ktorí postúpili po 1. a 2. kole spomedzi niekoľkotisíc stredoškolákov. Celoštátne kolo sa uskutoční 7. 5. 2024 v Bratislave pod záštitou Partners Nadácie. Tomášovi budeme držať palce!

Nepochybne majú na tom zásluhu samotní žiaci svojou osobnou angažovanosťou v tejto problematike a veríme, že k týmto úspechom prispieva aj predmet Finančná gramotnosť, projekt FinQ, ale aj rôzne aktivity, prednášky, workshopy a webináre na rozvoj finančnej gramotnosti a kritického myslenia žiakov do ktorých sa na našej škole zapájame.  

       Garant FIG M. Hazuchová

 

Additional information