Tanečný kurz GMMH - 6.- 8. 9. 2023

V dňoch 6. - 8. 9. 2023 sa študenti 2. ročníka a sexty zúčastnili kurzu spoločenskej výchovy a spoločenských tancov, ktorý je od roku 2018 súčasťou nášho Školského vzdelávacieho programu. Počas troch dní získali študenti základy a mnohí z nich budú v kurze pokračovať a zdokonaľovať svoje tanečné umenie.

Ďakujeme rodičom, že svoje deti podporili a tešíme sa na slávnostný záver kurzu.

Vlasta Serdelová

  • KurzSept2023
  • LMG_2383

Additional information