Exkurzia Osvienčim – Krakov 25. 10. 2017

Dňa 25. októbra 2017 sa niektorí žiaci tried kvarty, II. A, II. B, III. A, III. B zúčastnili zaujímavej exkurzie Osvienčim – Krakov.

Spred školy sme odchádzali zavčasu ráno a o 10.00 začala naša prehliadka bývalého koncentračného tábora. Pod vedením slovenského sprievodcu sme sa zoznamovali s celým táborom a jednotlivými barakmi. Dozvedeli sme sa veľa o ťažkých životných a pracovných podmienkach, o likvidácii obyvateľstva rôzneho vierovyznania z celého sveta.
Keďže tento koncentračný tábor bol v roku 1942 nedostačujúci, fašisti vytvorili z neďalekej dediny Brezinka ďalší na rozlohe 5 km s 300 barakmi.

Potom sme sa presunuli do bývalého kráľovského mesta Krakov. Je to druhé najväčšie mesto Poľska. Navštívili sme Wawel, bývalé sídlo poľských kráľov. Obdivovali sme katedrálu, zámok, ale aj sochu pápeža Jána Pavla II. Zaujalo nás centrum mesta s Hlavným námestím, starobylou tržnicou Sukienicou, radnicou a množstvom malých uličiek s cukrárňami, kioskami s voňavým pečivom.

Veľa zážitkov za jeden deň. Šťastní a spokojní sme sa vrátili večer domov.

Poďakovanie patrí p.p. Markovej, ktorá takúto zaujímavú a poučnú exkurziu zorganizovala.

 • 2017_Polsko002
 • 2017_Polsko003
 • 2017_Polsko005
 • 2017_Polsko008
 • 2017_Polsko009
 • 2017_Polsko011
 • 2017_Polsko012
 • 2017_Polsko014
 • 2017_Polsko015
 • 2017_Polsko023
 • 2017_Polsko028
 • 2017_Polsko032
 • 2017_Polsko036
 • 2017_Polsko043
 • 2017_Polsko044
 • 2017_Polsko047
 • 2017_Polsko049
 • 2017_Polsko050
 • 2017_Polsko051
 • 2017_Polsko052
 • 2017_Polsko054
 • 2017_Polsko057

Additional information