Exkurzia SteelPark Košice – Kreatívna fabrika

Dňa 22.6.2015 sa žiaci 1.B triedy zúčastnili poznávacej a vzdelávacej exkurzie v Košiciach. V košickom SteelParku mali možnosť vidieť, že fyzika je zaujímavá, a najmä zábavná veda. Prezentované ukážky boli exhibíciou ľudskej kreatívnosti v tomto vednom odbore.

Študenti boli oboznámení s procesom výroby ocele s využitím praktických ukážok, obrázkov, rôznych modelov a názorných pomôcok, získali reálny prehľad o procesoch, postupoch a špeciálnych strojoch, ktoré sa využívajú pri výrobe ocele. Všetko však nebolo len o výrobe. Na zaujímavej prednáške o supravodičoch boli žiaci pobavení typickým východniarskym prízvukom a humorným podaním prednášajúceho, získali nové vedomosti zábavnou formou. Laboratórne experimenty im umožnili zapojiť sa do praktických meraní rýchlostí pohybu za pomoci špeciálnych meracích zariadení.

Pre účastníkov exkurzie to bol jeden z dní, kedy mali možnosť konfrontovať svoje teoretické poznatky s ich aplikačným využitím v konkrétnych výrobných procesoch a svoje vedomosti z fyziky doplniť o nové poznatky, ktoré pre značnú časť z nich znamenali zmenu vo vnímaní a význame tohto predmetu z hľadiska jeho aplikačného využitia.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://web.gymlm.sk/images/Web/foto14-15/ExkurziaSteelPark


 

Additional information