The Human Body - október 2012

Dňa 5. 10. 2012 sa študenti našej školy zúčastnili výstavy The Human Body v Bratislavkej Inchebe. Pútavé exponáty nám umožnili vidieť skutočné ľudské telá, ktoré boli uchované, aby predviedli telesné systémy v ohromujúcich detailoch. Prezreli sme si 9 galérií, z ktorých každá bola zameraná na určitú telesnú sústavu. Podrobný odborný výklad umocnil náš nevšedný zážitok. Zamysleli sme sa nad vlastným životným štýlom a starostlivosťou o svoje zdravie. Počas exkurzie do Bratislavy sme si zároveň prezreli výstavu súčasnej fotografie v Mirbachovom paláci a navštívili sme  ZOO. Domov sme sa po celodennom výlete vracali plní dojmov.

Additional information