Zahraničná exkurzia Mníchov – Londýn – Europa Park

V dňoch 31. mája – 6. júna 2024 sa v spolupráci s CK Čekan uskutočnila poznávacia exkurzia pre študentov nášho gymnázia, ktorej sa zúčastnilo 36 žiakov z tried sexta, septima, II. B, III. A a traja pedagogickí zamestnanci školy.
Zámerom exkurzie bolo spoznať najvýznamnejšie pamätihodnosti dvoch európskych metropol, navštíviť múzeá a galériu, ktoré okrem cenných exponátov ponúkajú aj vysoko interaktívne zážitkové poznávanie zákonitostí prírody, výdobytkov vedy a techniky a umenie v rôznych podobách.
Zároveň si študenti v bežných komunikačných situáciách mali možnosť prakticky vyskúšať nadobudnuté zručnosti v troch svetových jazykoch a získať aj praktické skúsenosti pri orientácii a pohybe vo veľkomestách, ako aj pri ceste metrom v Londýne alebo presune trajektom cez kanál La Manche.
Počasie našej exkurzii spočiatku veľmi neprialo a Mníchov nás privítal daždivým počasím, ale slnečné a príjemné dni strávené v Londýne a na záver aj na rôznych adrenalínových atrakciách v Europa Parku v nemeckom mestečku Rust, nám všetko vynahradilo.
Unavení, ale plní dojmov a zážitkov sme sa šťastne, bezpečne a v zdraví vrátili domov, za čo vďačíme aj skúseným vodičom autobusu z cestovnej kancelárie.

Mgr. Lýdia Čajková ( garant exkurzie)
Mgr. Janetta Kaľavská
Mgr. Petra Jozefková

  • IMG20240603091538
  • IMG20240604095401

 

Additional information