Zážitkové formy vzdelávania

Beseda s MUDr. Moskalom na tému: Život detí v Bangladéši

Dňa 27. mája 2015 sa študenti II. B triedy zúčastnili besedy s MUDr. Moskalom, ktorý dlhodobo žije a pôsobí v Bangladéši na tému "Život detí v Bangladéši". Prostredníctvom besedy študentom priblížil každodenný život detí, porušovanie ich práv vyplývajúce z veľmi slabého ekonomického prostredia a kultúrneho kontextu.
Súčasťou besedy bola aj videoprodukcia k danej problematike. Beseda sa uskutočnila v učebni ETV.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://web.gymlm.sk/images/Web/foto14-15/Banglades

 

Additional information