Naši študenti opäť environmentálne aktívni!

Dňa 6. októbra 2021 sa 17 žiakov zapojených do projektu Zelená škola spolu s jeho koordinátorom Ing. Patayom rozhodlo ekologicky pomôcť nášmu okoliu. Podobne ako niekoľkokrát predtým, aj teraz sme sa zúčastnili ďalšieho sadenia stromčekov pod záštitou OZ Lipa v rámci projektu "Liptovské stromoradia". Ani nepriaznivé poveternostné podmienky nás neodradili, a tak sme sa všetci stretli nad cestou do Smrečian blízko vojnového cintorína Háj Nicovô, kde sme za sebou zanechali približne 20 vysadených líp. Neskôr sme sa presunuli do Svätého Kríža, kde sme vysadili vzrastlé stromy javorov popri príjazdovej ceste k artikulárnemu kostolu. Nakoniec sme, aj napriek náročnosti a zlému počasiu, všetko hravo a úspešne zvládli a odišli zase s pocitom, že aj vďaka nám, bude životné prostredie živšie a krajšie.

   Nella Bieliková, kvinta

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22

Additional information