Osádzanie knižnej búdky - 25. septembra 2020

Prvou našou "vonkajšou" akciou v tomto školskom roku v rámci projektu Zelená škola bolo osádzanie knižnej búdky v parčíku pred školou v spolupráci s OZ Oživô v piatok 25. septembra 2020. Ani daždivé počasie neodradilo členov OZ Oživô, Kolégia Zelenej školy od naplánovanej akcie. Pán riaditeľ predniesol slávnostný príhovor a pán školník pomohol s osadením búdky do trávnika v parčíku. Veríme, že tu bude dlho slúžiť svojmu účelu.

Myšlienkou knižnej búdky je dať už prečítaným knihám druhú šancu. Aj takto chceme prispieť k znovupoužívaniu kníh a k šetreniu životného prostredia.
V búdke sú knižky rôzneho druhu, od kuchárok, cez romány až po literatúru faktu. Knižky si môžete požičiavať alebo aj vymieňať za iné už prečítané knižky.

Knižná búdka je zamknutá číselným kódom, aby boli knižky ochránené. Kód je 312, pokojne ho šírte ďalej medzi všetkými dobrými ľudmi, ktorí budú k búdke pristupovať s láskou.

Čítaniu a výmene kníh zdar!

  • n_20200925_091240
  • n_20200925_091625
  • o_20200925_091252
  • v_20200925_091038
  • v_20200925_091315
  • v_20200925_091324
  • v_20200925_091549
  • v_20200925_091605

Additional information