Park Ivana Laučíka

Projekt podporili: EKOPOLIS -Zelené oázy, Mesto Liptovský Mikuláš, ...

Revitalizácia parčíka pred školou a osadenie informačnej tabule

 

Additional information