Druháci na exkurzii v ČOV

Zaujímavej exkurzie v čistiarni odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši sa dňa 28. 5. 2015 zúčastnili žiaci druhého ročníka Gymnázia M. M. Hodžu v rámci projektu Modrá škola. Hneď na úvod sa dozvedeli veľa o dôležitej funkcii čističky v rámci prírody, a tým aj života každého jedného z nás.
Postupne študenti odhaľovali ďalšie fakty o spôsobe prečisťovania odpadovej vody a jej vracania späť do rieky Váh a vodnej nádrže Liptovská Mara. Práve liptovská čistiareň odpadových vôd, jedna z piatich najväčších na Slovensku, zabezpečuje dobrú kvalitu vody tejto vodnej plochy.
Nechýbali informácie o histórií Liptovskej vodárenskej spoločnosti a jej vzniku. Na záver exkurzie študenti priali zaujímavé pozvanie do biologického a  chemického laboratória, kde sa každodenne vyhodnocujú vzorky a určuje kvalita vôd Liptova. 

Additional information