O rade rodičov

Rada rodičov pri Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu je školou považovaná za významného partnera pomáhajúceho získavať škole informácie o tom, ako je škola vnímaná medzi žiakmi a vo verejnosti. Rada rodičov predkladá rioaditeľovi školy námety a podnety, no upozorňuje aj na problémy ktoré rodičia a žiaci vnímajú. Rada rodičov výrazne podporuje aktivity školy hlavne v oblasti netradičných foriem vzdelávania.

Dokumenty rady rodičov

Additional information