Verejné zbierky

Celoslovenská zbierka BIELA PASTELKA - 23. septembra 2016

Dňa 23. septembra 2016, sa naši študenti zapojili do verejnej celoslovenskej  zbierky Biela pastelka, ktorá je organizovaná Úniou slabozrakých a nevidiacich Slovenska. Zbierka aj vďaka našej pomoci zlepší životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Vyzbierané finančné prostriedky slúžia na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Ďakujeme.

 

Menný zoznam dobrovoľníkov:
III. A: Dobáková, Tomková, Salvová 
III. B: Lysá, Klejková, Chovancová, Matejčíková, Grolmusová, Macková, Revaj

  • BielaPastelka2016

Zbierka Modrý gombík 2016

V utorok 17. mája 2016 sa naši  žiaci zapojili  do dobrovoľnej celoslovenskej zbierky Modrý gombík, ktorá je zastrešená medzinárodnou organizáciou UNICEF. Zbierka prebehala v uliciach mesta, ale i v budove našej školy počas veľkej prestávky. Cieľom zbierky je pomoc deťom v Mauretánii, ktoré trpia na podvýživu. Pomôcť zabezpečiť pre tieto deti vysokonutričnú terapeutickú stravu.

                                                                Ďakujeme

Menný zoznam dobrovoľníkov: Vyšňanová Miroslava, Dorušincová Bronislava, Šlauková Alžbeta, Ďuricová Martina, Maťková Tereza, Kendrová Kristína, Petrová Bibiana, Perašínová Katarína, Kabzan Dalibor, Miertušová Alexandra. 

  • Modry gombik

Verejná zbierka "Vianoce s úsmevom" - 9. 12. 2015

Spoločnosť  priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar realizovala zbierku s názvom Vianoce s úsmevom 2015, do ktorej sa dňa  9. 12. 2015 zapojili aj naši študenti. Získané finančné prostriedky budú použité na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre deti žijúce v detských domovoch, na podporu a pomoc rodinám v kríze ako aj podporu náhradného rodičovstva na Slovensku.
Ďakujeme.

Menný zoznam zapojených študentov tretieho ročníka:
Dyrčíková Zuzana, Kabzanová Tatiana, Zvarová Lucia, Urbanová Jana, Chrapčiaková Barbora, Šmigurová Alica, Spilá Natália, Buvala Adam, Beňová Daniela, Kabzan Dalibor.

Zbierka Hodina deťom 4. decembra 2015

Dňa 4. decembra 2015 sa študenti našej školy zúčastnili celoslovenskej verejnej zbierky Hodina deťom v uliciach nášho mesta.
Zbierka je  organizovaná  Nadáciou pre deti Slovenska od roku 1999 a je jednou z foriem podpory užitočných a jedinečných projektov zameraných na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, rozvíjanie ich individuálneho potenciálu v závislosti od ich zdravotného stavu, talentu či hendikepu. Aj naši študenti išli do zbierky s cieľom pomôcť deťom. Za to im ďakujeme.

Účastníci zbierky: Petrová Bibiána, Gejdošová Lenka, Perašínová Katarína, Kučkovská Gabriela, Hric Roland, Kyseľ Sebastián, Špačková Miroslava, Ďuricová Martina, Kendrová Kristína, Maťková Tereza.

DNI NEZÁBUDKY 2015 - dni duševného zdravia

Dňa 16.septembra 2015 sa študenti našej školy zapojili do celoslovenskej zbierky na podporu rozvoja služieb, ktoré napomáhajú sociálne začleňovať ľudí s duševnými ochoreniami do spoločnosti. Vyzbierané peniaze budú použité napríklad na podporu chránených dielní, na podporu programov vzdelávania a osvety verejnosti v otázkach duševného zdravia a destigmatizácie duševných ochorení. 

Na podporu tohto cieľa vyšlo do ulíc desať študentov – dobrovoľníkov s piatimi pokladničkami a predajom modrých nezábudiek sa zapojili do verejnej zbierky.

 

             Ďakujeme

Menný zoznam dobrovoľníkov: Silvia Bartková, Michaela Nahálková, Simona Galková, Gabriela Profantová, Daniela Beňová, Anna Brisudová, Bronislava Dorušincová, Miroslava Vyšňanová, Alžbeta Šlauková, Adam Buvala. 

 

Additional information