Verejné zbierky

UNICEF - Zdravá voda

Milí rodičia.

Sme žiaci 3. B triedy Gymnázia M. M. Hodžu a boli sme zapojení do projektu "Školy, ktoré menia svet". Práve tento projekt nás naučil byť proaktívnymi, schopnými zmobilizovať svoje okolie a zorganizovať iniciatívu prospešnú pre spoločnosť.

Konkrétne ide o dramatickú situáciu na Ukrajine po zničení priehrady Kachovka, ktorej vody zaplavili najmenej 40 miest a obcí, čo bude mať vážne následky pre ďalšie státisíce ľudí na juhu Ukrajiny.

Priehrada slúžila okrem iného aj ako zásobáreň pitnej vody. Ľudia tak zo dňa na deň prišli o jeden z jej zdrojov.

Organizácia UNICEF je od začiatku na mieste a poskytuje humanitárnu pomoc. Zasiahnutým rodinám dodáva pitnú vodu, krízové balíčky pre vysídlené deti, hygienické potreby a tablety na čistenie vody.

Organizácia UNICEF môže pomáhať deťom a rodinám v zaplavených oblastiach iba vďaka dobrým ľuďom, ako ste Vy.

Balíček ZDRAVÁ VODA stojí 4,50€ a vďaka purifikačným tabletám na čistenie vody dokáže rodinám zabezpečiť až 5000 litrov vody.

Balíček zakúpite na https://www.unicef.sk/dpz/zdrava-voda/

Funguje to tak, že vy balíček zakúpite a UNICEF ho doručí.

Táto situácia nám nie je ľahostajná, sme komunita žiakov, rodičov, učiteľov, ale i bývalých absolventov, ktorá je postavená na hodnotách ako je solidarita, prosociálnosť a ľudskosť.

Additional information