Žiacka školská rada

Matematické vtipy

Z iniciatívy našich školských „kockáčov“ sme obohatili školskú chodbu pred učebňou matematiky a fyziky o matematicko-fyzikálno-informatické vtipy s cieľom pobaviť študentov čakajúcich na hodinu. Pri každom vtipe si študent musí uvedomiť, ktorý fyzikálny zákon sa tam nachádza, aký paradox z toho vyplýva a podobne, čím sa prispieva k opakovaniu znalosti a zároveň k úsmevu na tvári.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://web.gymlm.sk/images/Web/foto17-18/MatematickeVtipy18

Additional information