Žiacka školská rada

Súťaž - vyhodnotenie

Víťazom našej súťaže sa teda stáva TERCIA. Svoju prácu vykonala skutočne zodpovedne. Gratulujeme!
Samozrejme, klaniame sa aj 1. A (2. miesto) a sexte (3. miesto), ktorých od víťazstva delilo len pár bodov.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://web.gymlm.sk/images/Web/foto16-17/SutazONajTriedu17

Additional information