Informácie uchádzačom o 4-ročné štúdium z 22.mája 2020

Vážení rodičia, vážení žiaci.

zverejnili sme poradovník uchádzačov. Medzi prvými 58 uchádzačmi sú takí, ktorí chcú študovať na inej škole, preto sa bude "čiara" posúvať. Dnes máme záväzne potvrdený nástup na štúdium od 25 uchádzačov. Prijať môžme 58. Do 28.mája 2020 sa poradie upravuje a preto treba čakať.  29. mája 2020 vydám rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miesta uchádzačom, ktorí budú v tom čase "pod čiarou". Keď dostanete toto rozhodnutie, budete môcť podať odvolanie. Dovtedy to nemá zmysel, lebo sa ešte nemáte proti čomu odvolať.

S úctou

Jozef Škorupa

 

Additional information