Informačný list uchádzačom o štvorročné štúdium od septembra 2020

Vážení rodičia, uchádzači o prijatie do prvého ročníka štvorročného štúdia od 1. septembra 2020

Prijímacie konanie v tomto roku je úplne iné ako v predošlom období. Sú tu skutočnosti, ktoré nie sú všeobecne známe, alebo sa rôzne interpretujú. Dokumentom vydaným ministerstvom aj zainteresovaní vytýkajú nejednoznačnosť. Preto som sa rozhodol pripraviť pre Vás informačný list, ktorý je v prílohe.

 

Additional information