Prijímanie na 8-ročné štúdium

Vážení rodičia,

kritériá na prijímanie na osemročné štúdium budú upravené podľa pokynov MŠVVaŠ SR.  Platí však termín odovzdania prihlášok.

Prihlášky aj na osemročné štúdium musia byť podané do 15. mája 2020. Zákonný zástupca môže prihlášku podať prostredníctvom základnej školy alebo ju podá priamo na gymnáziu.

 

Additional information