Kritériá prijímania na štúdium v školskom roku 2020/2021

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium,
 
zverejňujeme kritériá pre prijímacie konanie do prvých tried štvorročného i osemročného gymnaziálneho štúdia pre školský rok 2020/2021. Prosíme Vás, aby ste si v tejto súvislosti prečítali aj krátky sprievodný list riaditeľa školy. Podmienky pre prijímacie konanie na osemročné štúdium budú priebežne aktualizované podľa rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 
 

Additional information