Získali sme titul "Škola, ktorá mení svet"

Inštitút pre aktívne občianstvo udelil našej škole titul "Škola, ktorá mení svet" za úspešného absolvovanie dvojročného programu, v rámci ktorého žiaci podnikli množstvo aktivít, ktoré si sami naplánovali aj zrealizovali. 

  • Diplom

Additional information