Upratovanie školy - 20. júna 2019

Žiaci, zapojení do projektu "Škola, ktorá mení svet" v pondelok 20. júna 2019 zmobilizovali žiakov školy do čistenia budovy školy a areálu (zbieranie smetí, zametanie, vysávanie, ...). 

  • IMG_4460
  • IMG_4463
  • IMG_4468
  • IMG_4470

 

Additional information