Šibačka

V duchu návratov k tradíciám nášho ľudu sme tento školský rok bosorovali s Luciou, fašiangovali a nezabudli sme ani na tradície spojené so sviatkom jari - Veľkou nocou. Chlapci pred odchodom na prázdniny vyšibali dievčatá veľkonočnými vŕbovými korbáčmi. Táto tradícia hovorí, že dotykom čerstvého vŕbového prútika, ktorý bol napučaný miazgou, prenášal mládenec na dievča všetky pozitívne účinky prútika. Tento akt mal zabezpečiť, aby boli dievčiny a ženy mladé, ohybné, svieže, presne ako celá prebúdzajúca sa príroda. V minulosti bola šibačka vecou spoločenskej prestíže a statusu. Bola by veľká hanba, keby niektorá dievčina nebola vyšibaná. Veríme, že šibačka padla všetkým vyšibaným na úžitok.

  • IMG_2221

Additional information