Partnerstvá

Možnosť poukázať 2% zo zaplatených daní za rok 2016 Hodžovmu samovzdelávaciemu spolku

 Vážení rodičia, partneri a priatelia školy.

 

Aj v tomto roku má každý platca dane možnosť venovať 2% alebo 3% z odvedenej dane na podporu tretieho sektora, vzdelávania, umenia, kultúry či športu. Gymnázium Michala Miloslava Hodžu sa na Vás prostredníctvom svojho občianskeho združenia Hodžov samovzdelávací spolok, o.z. obracia s prosbou o túto formu podpory. Vaša pomoc bude využitá na rozvoj kvality školou poskytovaných vzdelávacích služieb, t.j. na nákup pomôcok, podporu talentovaných študentov, účasť na rôznych exkurziách a súťažiach a pod.

 

V prípade, že ste právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá si podáva daňové priznanie sama, je potrebné svoj záujem podporiť našu školu vyjadriť priamo v daňovom priznaní. Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ je potrebné vyplniť vyhlásenie, ktoré je možné nájsť tu. Toto vyhlásenie je možné odovzdať priamo na daňovom úrade, príp. ho môžete doručiť k nám do školy a my zozbierané prihlásenia podáme spoločne. Všetky ďalšie informácie ohľadom asignácie dane nájdete napr. na stránke www.rozhodni.sk, príp. môžete s otázkami kontaktovať aj nás (PhDr. Matúš Stáňa, 0905 636 965).

 

Potrebné údaje:

Názov: Hodžov samovzdelávací spolok, o.z.

Sídlo: Hodžova 13, 03136 Liptovský Mikuláš

IČO: 37976630

SID: nevypĺňate

Právna forma: 701 – občianske združenie

 

Za Vašu podporu ďakujeme.

 


Stanovy Hodžovho samovzdelávacieho spolku.

Additional information