Žiacka školská rada

Žiaci poďakovali kuchárkam

Ďakujeme všetkým žiakom, študentom zo ŽŠR GMMH za dnešné krásne prekvapenie v našej školskej kuchyni. Je dobré vedieť, že dnešné decká sú všímavé a vôbec nie sú zlé. Vedia si vážiť to čo je dnes pre mnohých automatické, veď jedlo na stole dnes málokomu chýba. Za všetkým je ťažká a častokrát nedocenená práca všetkých kuchárok, ktoré sa od rána snažia a pripravujú jedlo na naše stoly s láskou. Veľmi pekne ďakujeme a sme hrdé na to, že môžeme byť súčasťou tejto školy - Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši.

Vedúca školskej jedálne

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://web.gymlm.sk/images/Web/foto17-18/PodakovanieKucharkam

Additional information